nxtb.nl

Nieuws

Geplaatst op: 13-10-2014

< Terug naar het overzicht

Deniece wint de aanmoedigingsprijs Etnische Zakenvrouw Nederland 2014

Zaterdagavond is tijdens het verkiezings galadiner van Etnische Zaken Vrouwen Nederland (EZVN), in het Beurs World Trade Center te Rotterdam in het bijzijn van vele prominenten en genodigden uit Nederland en Europa, de aanmoedigingsprijs voor talentvolle jonge etnische onderneemsters uitgereikt aan Deniece von Harras, eigenaar en oprichter van NXT business en NL Zakenvrouwen, gevestigd in Rotterdam. De aanmoedigingsprijs ‘Etnische Zaken Vrouw Nederland 2014’ werd uitgereikt door Hans de Boer,

Voor de aanmoedigingsprijs voor talentvolle jonge etnische onderneemsters heeft de jury dit jaar gekeken naar ondernemerschap, strategie en visie, financiën, durf en daadkracht. Jonge ondernemers konden zichzelf aanmelden voor de nominatie lijst, waaruit geselecteerd werd op basis van succesfactoren (omzet, personeel, klanten) en ondernemerschap (ambitie, creativiteit, innovativiteit).

Het juryrapport voor de aanmoedigingsprijs  Etnische  Zaken Vrouw Nederland 2014  dat werd opgesteld onder leiding van Ali Bouchrit, Regio Directeur van ING Zuid West Nederland, luidt als volgt; 

“Deniece von Harras is een ‘game changer’ van Moluks-Indische afkomst, in Nederland opgegroeid en met het aanpassingsvermogen van een eigentijdse (en eigenwijze) wereldburger. Haar missie is om een gevoel van revolutie, hoop en vertrouwen achter te laten op individueel of collectief niveau. Onderwerpen als rechtvaardigheid en gelijkheid raken haar diep en zijn van essentieel belang in de maatschappij. Door haar (net)werk op een juiste manier te gebruiken, wil ze haar aandeel hierin hebben om bij te dragen. Na bijna 10 jaar werkzaam te zijn geweest voor werkgevers, ontstond de behoefte om zelf te ondernemen. Met de oprichting van NXT business heeft ze de geijkte labels van senior manager van zich afgeschud en is ze nu in staat haar werkzaamheden als fiscalist onder de naam NXT business aan te bieden. Met haar onderneming NXT business biedt zij aan waar de markt om vraagt, anders dan de traditionele adviseurs en accountants. Een game changer in tax & accountancy. Als startende ondernemer weet Deniece als geen ander dat netwerken kansen biedt. Wat haar opviel is dat er verrassend (of bedroevend) weinig zakenvrouwen netwerken zijn versus zakenmannen netwerken maar ook een andere sfeer en houding tijdens de netwerkbijeenkomsten. Zie hier de geboorte van de business club NL Zakenvrouwen.”

Over de EZVN en de awards

De stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland (EZVN) beoogt met het creëren van een platform voor de Etnische zakenvrouwen in Nederland, de krachten te bundelen teneinde hen te stimuleren in hun ondernemerschap door middel van effectiever gebruik te maken van eigen, maar ook bestaande en nieuwe netwerken.

De Businessclub Etnische Zaken Vrouwen Nederland (EZVN) wil met het uitreiken van genoemde prijzen het volgende bereiken:

Etnische vrouwen d.m.v. positieve voorbeeldvorming stimuleren om economische zelfstandigheid te verkrijgen door het ondernemerschap;
Etnische vrouwen d.m.v. positieve voorbeeldvorming stimuleren om door te stromen naar hogere en topfuncties in met name het bedrijfsleven en overheid;
Etnische  vrouwen in topposities en etnische  vrouwen die een toponderneming bezitten zichtbaar maken binnen de Nederlandse samenleving;
De bedrijven die etnische managers op vooraanstaande posities hebben erkennen in hun visie dat kwaliteit benut moet worden en tegelijk wil EZVN andere bedrijven aanmoedigen en inspireren om het goede voorbeeld te volgen.

Kijk hier naar de andere winnaressen van de avond!